Đang xem "Dù rất nỗ lực nhưng 18.000 hay 1.000 trang sao kê của Thủy Tiên, Trấn Thành… là chưa đủ"

"Dù rất nỗ lực nhưng 18.000 hay 1.000 trang sao kê của Thủy Tiên, Trấn Thành… là chưa đủ"

Minh bạch là câu chuyện của những con số, của tiền bạc, của nghiệp vụ kế toán. Nó không thể được giải quyết chỉ nhờ có tấm lòng. Nó cần có những cơ chế riêng để giải quyết.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm