Đang xem Dương Lớ giải thích về khái niệm "kháng cự" và "hỗ trợ" trong chứng khoán

Dương Lớ giải thích về khái niệm "kháng cự" và "hỗ trợ" trong chứng khoán

Về cơ bản, đây là cách giao dịch khá đơn giản mà ngay cả những người mới bước chân vào thị trường cũng có thể áp dụng được.
Có thể bạn quan tâm