Đang xem Em Chưa 18 bị soán ngôi "Vua Phòng Vé" bởi Cua Lại Vợ Bầu, NSX Charlie Nguyễn nói gì?

Em Chưa 18 bị soán ngôi "Vua Phòng Vé" bởi Cua Lại Vợ Bầu, NSX Charlie Nguyễn nói gì?

Đến thời điểm này, ngôi vị "Phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại" có lẽ đã thuộc về Cua Lại Vợ Bầu.
Có thể bạn quan tâm