Đang xem Em của Vì Quyết Chiến qua đời và cuộc gặp gỡ lần thứ 2 cũng là lần cuối của anh em Chiến - Lực nơi quê nhà...

Em của Vì Quyết Chiến qua đời và cuộc gặp gỡ lần thứ 2 cũng là lần cuối của anh em Chiến - Lực nơi quê nhà...

Cuộc gặp gỡ thứ 2 này, cũng là lần cuối trong đời 2 đứa trẻ được nhìn mặt nhau, âu yếm nhau.
Có thể bạn quan tâm