Đang xem Facebook đang hợp tác với Ray Ban để sản xuất kính thông minh AR

Facebook đang hợp tác với Ray Ban để sản xuất kính thông minh AR

Chiếc kính này có thể sẽ ra mắt sớm nhất là vào năm 2023!
Có thể bạn quan tâm