Facebook phát triển thiết bị đọc suy nghĩ, biến sóng não thành từ ngữ

Facebook công bố họ muốn tạo ra một thiết bị đeo trên đầu có khả năng đọc được suy nghĩ của con người, cho phép gõ văn bản với tốc độ 100 từ mỗi phút chỉ bằng việc ngồi một chỗ suy nghĩ.
Có thể bạn quan tâm