Đang xem Fan cuồng anime đứng trước nguy cơ mất "vợ ảo" vì bản cập nhật mới cho thiết bị phát hình ảnh hologram

Fan cuồng anime đứng trước nguy cơ mất "vợ ảo" vì bản cập nhật mới cho thiết bị phát hình ảnh hologram

Tình yêu thật đã khó kiếm, giờ đến tình yêu ảo cũng sắp ra đi.
Có thể bạn quan tâm