Đang xem Gặp lại anh đánh giày câm nơi vỉa hè: Không còn chú chó nào nhưng bên cạnh anh là rất nhiều yêu thương...

Gặp lại anh đánh giày câm nơi vỉa hè: Không còn chú chó nào nhưng bên cạnh anh là rất nhiều yêu thương...

Trải qua ngần ấy thời gian, chú chó mù chẳng thể ở bên cạnh anh nhưng vẫn còn nhiều con người trao cho anh yêu thương... 8 năm trước, câu chuyện về anh đánh giày câm ôm chú chó mù để bầu bạn đã khiến nhiều người cảm động. Trải qua ngần ấy thời gian, chú chó mù chẳng thể ở bên cạnh anh nhưng vẫn còn nhiều con người trao cho anh yêu thương...
Có thể bạn quan tâm