Đang xem Giáo viên mẫu giáo Trung Quốc xách bé gái 5 tuổi đập đầu vào tủ khiến cô bé phải khâu 2 mũi trên đỉnh đầu.

Giáo viên mẫu giáo Trung Quốc xách bé gái 5 tuổi đập đầu vào tủ khiến cô bé phải khâu 2 mũi trên đỉnh đầu.

Giáo viên mẫu giáo Trung Quốc xách bé gái 5 tuổi đập đầu vào tủ khiến cô bé phải khâu 2 mũi trên đỉnh đầu.
Có thể bạn quan tâm