Đang xem Giờ này ai vẫn dùng iPhone 6 thì hãy chuẩn bị tinh thần để buồn rười rượi vào tháng 9 này đi!

Giờ này ai vẫn dùng iPhone 6 thì hãy chuẩn bị tinh thần để buồn rười rượi vào tháng 9 này đi!

Video News
Mutex / đ
Quyết định mới nhất về iOS 13 của Apple đã khiến chủ nhân còn dùng iPhone 6 phải e ngại và mong muốn nâng cấp máy hơn bao giờ hết.
Có thể bạn quan tâm