Đang xem Giữa ồn ào vợ bầu bỏ về nhà mẹ đẻ, chồng Thanh Trần phân trần: "Lúc cãi cọ, vung tay đẩy nhau là chuyện bình thường"
Có thể bạn quan tâm