Đang xem Hacker tuyên bố nắm trong tay thông tin của hơn 5 triệu khách hàng Thế Giới Di Động

Hacker tuyên bố nắm trong tay thông tin của hơn 5 triệu khách hàng Thế Giới Di Động

Những thông tin bị rò rỉ bao gồm địa chỉ email, lịch sử giao dịch và thậm chí là cả số thẻ.
Có thể bạn quan tâm