Đang xem Hệ thống cống ngầm mới thu gom, xử lý nước thải sông Tô Lịch thế nào?

Hệ thống cống ngầm mới thu gom, xử lý nước thải sông Tô Lịch thế nào?

Video News
NHÓM PHÓNG VIÊN - VTC NEWS / VTC NEWS
Nước thải thu gom qua hệ thống cống ngầm ở độ sâu 6 - 19m bên dưới dòng chảy của sông Tô Lịch được đưa về nhà máy nước thải Yên Xá (Thanh Trì, Hà Nội) để xử lý.
Có thể bạn quan tâm