Đang xem H'Hen Niê: "Đại gia chống lưng là chuyện xa vời với tôi, không ai cho ai cái gì miễn phí cả"

H'Hen Niê: "Đại gia chống lưng là chuyện xa vời với tôi, không ai cho ai cái gì miễn phí cả"

Video News
Phạm Linh Nhi / Tri thức trẻ
"Đại gia chống lưng là chuyện xa vời với tôi. Người yêu hiện tại của tôi bình thường lắm" – H’Hen Niê cho biết.
Có thể bạn quan tâm