Đang xem Hiểu thế nào cho đúng về giá trị ấn đền Trần và bốn chữ 'Tích phúc vô cương'

Hiểu thế nào cho đúng về giá trị ấn đền Trần và bốn chữ 'Tích phúc vô cương'

Video News
Đức Nguyễn / TIỀN PHONG
TPO - Lễ khai ấn đền Trần hàng năm có ý nghĩa nhân văn là cầu cho quốc thái dân an, giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm. Bốn chữ “Tích phúc vô cương” khắc trên ấn không liên quan đến quyền lực hay tiền tài.
Có thể bạn quan tâm