Đang xem Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh khoe khéo trình tiếng Anh tiến bộ vượt bậc sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh khoe khéo trình tiếng Anh tiến bộ vượt bậc sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ

Lê Âu Ngân Anh / Lê Âu Ngân Anh
Lê Âu Ngân Anh đã chính thức tốt nghiệp ngành Quản trị sự kiện quốc tế tại Đại học Salford ở Manchester (Anh).
Có thể bạn quan tâm