Đang xem Huyền Lizzie: “Mình không đồng ý mọi người bảo phải sống vì con cái, thế ai sống vì mình?”

Huyền Lizzie: “Mình không đồng ý mọi người bảo phải sống vì con cái, thế ai sống vì mình?”

"Chồng cũ của tôi từng mở lời về chuyện hai người cũng đưa con đi chơi nhưng tôi chưa thích làm chuyện đó ở thời điểm hiện tại, đến khi nào tôi thấy cần thiết và sẵn sàng thì tôi sẽ làm”, Huyền Lizzie chia sẻ.
Có thể bạn quan tâm