Kaity Nguyễn gây sốc với tiết lộ thích cạo sạch lông mày của bạn thân Trang Hý.

Chỉ vì thích cạo lông mày mà Kaity Nguyễn suýt mất đi người bạn thân thiết Trang Hý.
Có thể bạn quan tâm