Đang xem Kangin rời khỏi Super Junior: “Tôi thấy có lỗi với E.L.F nhất vì đã trao cho tôi rất nhiều tình yêu trong 14 năm qua…”

Kangin rời khỏi Super Junior: “Tôi thấy có lỗi với E.L.F nhất vì đã trao cho tôi rất nhiều tình yêu trong 14 năm qua…”

Video News
Mutex / Mutex
Sáng 11/07, Kangin đã tình nguyện đưa ra quyết định rời khỏi Super Junior sau 14 năm gắn bó.
Có thể bạn quan tâm