Đang xem Khánh Vy: "Thành công hay thất bại cũng chỉ mang tính thời điểm, nó có thể đến và đi"

Khánh Vy: "Thành công hay thất bại cũng chỉ mang tính thời điểm, nó có thể đến và đi"

Điều đặc biệt của Khánh Vy chính là tinh thần ham học hỏi vô tận, và Vy tìm mọi cách thể lan tỏa tinh thần đấy tới tất cả người theo dõi mình. Vy không bao giờ dừng lại và luôn tìm cách tốt hơn mình của hôm qua, tìm một cách học tốt hơn, tìm một cách yêu bản thân, tìm cách cân bằng cuộc sống trọn vẹn, tìm cách thử thách mình với những mục tiêu mới xa hơn.
Có thể bạn quan tâm