Khi nhà có 2 anh em ruột cùng học chung 1 lớp

Anh em như thể tay chân - Đứa nào nhanh tay đứa đó bóc phốt đứa kia.
Có thể bạn quan tâm