Đang xem "Khi Tom 33 tháng tuổi, tôi phát hiện con mình bị ung thư não..."

"Khi Tom 33 tháng tuổi, tôi phát hiện con mình bị ung thư não..."

"Mình nghĩ vui. Con mình chắc là em bé của Trời, vì phạm lỗi nên chịu phạt xuống trần gian. Nhưng lỗi rất bé nên chỉ chịu phạt 3, 4, 5 ngày... xuống trần thành 3, 4, 5 năm, rồi sẽ về lại trên đấy. Con không sợ ung thư vì con không biết kẻ thù của con mạnh như nào"
Có thể bạn quan tâm