Đang xem Khoa Pug bị Johnny Đặng uy hiếp tính mạng, nhắn nhủ “Nếu sau video này mình không ra được clip mới nữa thì…”

Khoa Pug bị Johnny Đặng uy hiếp tính mạng, nhắn nhủ “Nếu sau video này mình không ra được clip mới nữa thì…”

Vlog mới của Khoa Pug đang tiết lộ thêm nhiều thông tin sốc liên quan đến drama với Johnny Đặng.
Có thể bạn quan tâm