Đang xem Không còn nghi ngờ gì nữa, iPhone 2019 sẽ cực kỳ chán vì chính Tim Cook muốn thế

Không còn nghi ngờ gì nữa, iPhone 2019 sẽ cực kỳ chán vì chính Tim Cook muốn thế

Video News
Mutex / bb
Bạn hãy nhìn vào iPhone XS, nhìn vào iPhone 7 và đặt câu hỏi: thu nhiều tiền thế này, Apple còn phải cố gắng làm gì nữa?
Có thể bạn quan tâm