Đang xem Không kiểm soát được bạo lực, Pháp cấm biểu tình trên đại lộ Champs-Elysees

Không kiểm soát được bạo lực, Pháp cấm biểu tình trên đại lộ Champs-Elysees

Video News
Mutex / Mutex
Chính phủ Pháp thậm chí còn buộc thay thế cảnh sát trưởng Paris do không kiểm soát được bạo lực.
Có thể bạn quan tâm