Làm gì khi đi ăn với bạn gái mà chỉ mang 200 nghìn?

Bạn hoàn toàn có thể dõng dạc gọi hẳn suất ăn 500k và thanh toán theo cách "cool" chưa từng thấy này.
Có thể bạn quan tâm