Đang xem Làm giàu không khó, có mưa kim cương ở ngay trong hệ Mặt Trời của chúng ta

Làm giàu không khó, có mưa kim cương ở ngay trong hệ Mặt Trời của chúng ta

Ở sao Hải Vương, mê-tan phân tách thành các tinh thể kim cương rồi rơi xuống như những cơn mưa đá.
Có thể bạn quan tâm