Đang xem Lần hội ngộ đầu tiên của Rocket cùng "Vệ Binh Dãy Ngân Hà"

Lần hội ngộ đầu tiên của Rocket cùng "Vệ Binh Dãy Ngân Hà"

Youtube / Youtube
Ngay từ khi bắt đầu, Rocket đã là một sinh vật không giống bất kì ai trong vũ trụ. Cậu được một thế lực có tên là High Evolutionary tạo ra mà chính bản thân cậu còn không biết mục đích của Người tạo ra mình là gì.
Có thể bạn quan tâm