Làng hoa Tết ở Sài Gòn giữa dịch Covid-19: Nhà vườn như ngồi trên đống lửa!

Mặc dù lo lắng dịch bệnh Covid-19 có thể ảnh hưởng đến đầu ra, nhưng nhà vườn trồng hoa Tết ở Sài Gòn vẫn cố gắng giữ vững sản lượng để cung cấp đủ cho thị trường.
Có thể bạn quan tâm