Đang xem Loại quần áo đặc biệt có thể "lớn" theo sự phát triển của trẻ em

Loại quần áo đặc biệt có thể "lớn" theo sự phát triển của trẻ em

Dòng quần áo trẻ em này được thiết kế bởi Ryan Mario Yasin, chúng có một hệ thống xếp nếp có thể co giãn để phù hợp theo tốc độ tăng trưởng của trẻ em.
Có thể bạn quan tâm