Đang xem Lời khẩn cầu của người bà chăm 2 đứa cháu bị bại liệt, teo não bẩm sinh, cố giành giật sự sống từng ngày

Lời khẩn cầu của người bà chăm 2 đứa cháu bị bại liệt, teo não bẩm sinh, cố giành giật sự sống từng ngày

Từ khi chào đời, chứng giãn não thất quái ác đã khiến Huyền không biết nói, biết đi như những đứa trẻ bình thường khác.
Có thể bạn quan tâm