Đang xem Lương Bằng Quang lên tiếng vì bị chỉ trích sau khi thẩm mỹ toàn bộ khuôn mặt: "Tâm lý "nhạy cảm" chắc tôi đã bị nhiễm trùng, mang dị tật suốt đời"

Lương Bằng Quang lên tiếng vì bị chỉ trích sau khi thẩm mỹ toàn bộ khuôn mặt: "Tâm lý "nhạy cảm" chắc tôi đã bị nhiễm trùng, mang dị tật suốt đời"

Video News
Mutex / Mutex
Quá bức xúc vì đã phải chịu đau đớn để thẩm mỹ cả khuôn mặt, lại còn nhận những lời cay đắng từ dân cư mạng, Lương Bằng Quang đã chính thức lên tiếng...
Có thể bạn quan tâm