Đang xem Mai Phương Thúy: Phụ nữ thích vật chất, đại gia thì có gì sai? Bây giờ, người giàu thường là người tốt!

Mai Phương Thúy: Phụ nữ thích vật chất, đại gia thì có gì sai? Bây giờ, người giàu thường là người tốt!

Bạn nghĩ sao về suy nghĩ của Mai Phương Thúy?
Có thể bạn quan tâm