Màn đối đáp bá đạo giữa thầy giáo và học trò.

Cả lớp cười no bụng với câu trả lời lầy lội của cậu bạn khi được thầy giáo hỏi: Học kém thế này thì lớn định làm gì?
Có thể bạn quan tâm