Đang xem "Mày hèn thế, sợ vợ đến thế cơ à? Có mỗi đi nhậu mà cũng phải xin phép vợ à?"

"Mày hèn thế, sợ vợ đến thế cơ à? Có mỗi đi nhậu mà cũng phải xin phép vợ à?"

Video News
Mutex / Mutex
Đàn ông uống rượu không khó, dám từ chối chén rượu mới khó. Đàn ông dám từ chối chén rượu mới là bản lĩnh. Say xỉn lái xe là tội ác. Hãy chia sẻ để ngừng ép rượu nhau.
Có thể bạn quan tâm