MC Quyền Linh bức xúc: Tha cho con tôi đi, tụi nó còn nhỏ quá!

Trước thông tin này, MC Quyền Linh đã lên tiếng để làm rõ.
Có thể bạn quan tâm