Đang xem Mẹ bỏ đi, cha 12 năm cõng con đi học, có lúc 2 cha con phải bò lên từng bậc thang

Mẹ bỏ đi, cha 12 năm cõng con đi học, có lúc 2 cha con phải bò lên từng bậc thang

Gặp người cha 12 năm cõng con tới lớp: "Có những hôm học tầng cao, hai cha con phải lết từng bậc thang vì cha không còn sức".
Có thể bạn quan tâm