Đang xem "Mẹ rồng" Emilia Clarke "lùn một mẩu" nhưng vẫn nổi tiếng khắp thế giới bởi vì...

"Mẹ rồng" Emilia Clarke "lùn một mẩu" nhưng vẫn nổi tiếng khắp thế giới bởi vì...

Video News
Nha Nguyễn / Tri thức trẻ
Emilia Clarke là cô gái nhỏ bé tuy thua kém về chiều cao, nhưng với nỗ lực và tài năng thì không phải ai cũng bằng.
Có thể bạn quan tâm