Đang xem Mẹ Thứ - Người mẹ mất 9 người con,biểu tượng vĩnh hằng của Mẹ VNAH

Mẹ Thứ - Người mẹ mất 9 người con,biểu tượng vĩnh hằng của Mẹ VNAH

Đấy là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ, quê ở xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Chín cái bát không và chín đôi đũa là dành cho chín người con của mẹ đã lần lượt hy sinh vì Tổ quốc.
Có thể bạn quan tâm