Đang xem Microsoft giới thiệu bản làm lại tuyệt đẹp của Đế Chế 2, có cả tộc Việt Nam

Microsoft giới thiệu bản làm lại tuyệt đẹp của Đế Chế 2, có cả tộc Việt Nam

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri thức trẻ
Một điều đặc biệt trong AoE II DE là nhiều khả năng sẽ có cả một chủng tộc với tên gọi Vietnamese.
Có thể bạn quan tâm