Đang xem Microsoft muốn biến smartphone của bạn trở thành một chiếc Xbox cầm tay

Microsoft muốn biến smartphone của bạn trở thành một chiếc Xbox cầm tay

Smartphone của bạn có thể sớm trở thành một chiếc tay cầm chơi game Xbox thực thụ nếu như bằng sáng chế này trở thành hiện thực.
Có thể bạn quan tâm