Đang xem “Mở mắt ra là cho con dùng điện thoại”, mẹ hối hận tột độ vì con bị tăng động và nhược thị nặng

“Mở mắt ra là cho con dùng điện thoại”, mẹ hối hận tột độ vì con bị tăng động và nhược thị nặng

Vụ việc như một hồi chuông nhắc nhớ các bậc phụ huynh khi đang thờ ơ với con trẻ trong việc lạm dụng công nghệ.
Có thể bạn quan tâm