Đang xem "Mỗi sáng thức dậy thấy mặt mộc của Mẫn Tiên..." - Anh nói vậy lộ chuyện tụi mình ở chung rồi Key ơi! Cắt!!!

"Mỗi sáng thức dậy thấy mặt mộc của Mẫn Tiên..." - Anh nói vậy lộ chuyện tụi mình ở chung rồi Key ơi! Cắt!!!

Cảm giác gặp đúng người mà vũ trụ "gửi" đến cho mình là như thế nào nhỉ? - Mẫn Tiên và Key sẽ giải đáp cho bạn.
Có thể bạn quan tâm