Đang xem Mức khởi điểm đấu giá biển số đẹp là 20 triệu đồng

Mức khởi điểm đấu giá biển số đẹp là 20 triệu đồng

Video News
VTC14 / VTC14
Theo tờ trình của Chính phủ, biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân (nền màu trắng, chữ và số màu đen) trong kho biển số chưa được đăng ký. Dự thảo nghị quyết quy định cụ thể về giá khởi điểm của từng biển số đưa ra đấu giá, theo đó mức giá khởi điểm đối với vùng 1 (Hà Nội, TP.HCM) được xác định là 40 triệu đồng; vùng 2 (gồm các địa phương còn lại) là 20 triệu đồng.
Có thể bạn quan tâm