Đang xem Mutex Podcast: Dùng đũa mấy chục năm nhưng bạn đã biết lai lịch của nó như thế nào chưa?

Mutex Podcast: Dùng đũa mấy chục năm nhưng bạn đã biết lai lịch của nó như thế nào chưa?

Nếu nhà bạn có dùng đũa và nuôi chó, bạn đang sở hữu trong nhà hai "người bạn" đã song hành cùng con người từ thuở hồng hoang.
Có thể bạn quan tâm