Đang xem Mỹ Tâm: "Tôi nghĩ ngày nào mình cũng phải làm việc, cũng phải làm tốt, đâu phải 10 năm hay 20 năm thì mình làm tốt hơn, hay được phép làm dở hơn?"

Mỹ Tâm: "Tôi nghĩ ngày nào mình cũng phải làm việc, cũng phải làm tốt, đâu phải 10 năm hay 20 năm thì mình làm tốt hơn, hay được phép làm dở hơn?"

Lần đầu tiên Mỹ Tâm thẳng thắn chia sẻ về những tranh cãi xoay quanh các sản phẩm, một chút quan điểm về tình yêu, cùng suy nghĩ khi nhìn về những đỉnh cao mới.
Có thể bạn quan tâm