Đang xem Nạn nhân vụ 2 thi thể trong khối bê tông: Từng ra nước ngoài nhưng sau khi về nước lại tham gia một giáo phái lại

Nạn nhân vụ 2 thi thể trong khối bê tông: Từng ra nước ngoài nhưng sau khi về nước lại tham gia một giáo phái lại

Video News
Phạm Lâm Chi / Tri thức trẻ
Nghi can Hà cho rằng quá trình tu luyện khổ hạnh phải trải qua hai giai đoạn “Tẩy tịnh” và “Tịnh Cốc” cho đến khi hoàn thành “chánh quả”, cả hai nạn nhân không vượt qua được quá trình này.
Có thể bạn quan tâm