Đang xem NASA công bố máy bay chạy điện X-57 Maxwell, dự kiến cất cánh lần đầu năm 2020

NASA công bố máy bay chạy điện X-57 Maxwell, dự kiến cất cánh lần đầu năm 2020

NASA công bố phiên bản đầu tiên của máy bay chạy bằng điện có tên X-57 Maxwell, trước khi tiếp tục hoàn thiện với kế hoạch lần đầu bay thử trong năm 2020.
Có thể bạn quan tâm