Đang xem Nếu có người bạn ngày đăng hơn 5 story, rất có thể "nó" đang mắc bệnh này

Nếu có người bạn ngày đăng hơn 5 story, rất có thể "nó" đang mắc bệnh này

Nếu có một người bạn sống chung với story như vậy thì hãy quan tâm đến “nó” nhiều nhé! Đừng để lâm vào tinh huống dở cười.
Có thể bạn quan tâm