Người Đức rủ nhau đi xem xiếc thú Hologram để phản đối bạo hành động vật

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri thức trẻ
Vẫn có đủ hổ, báo, sư tử, gấu... Chỉ có điều không có con nào là thật.
Có thể bạn quan tâm