Đang xem Người Đức rủ nhau đi xem xiếc thú Hologram để phản đối bạo hành động vật

Người Đức rủ nhau đi xem xiếc thú Hologram để phản đối bạo hành động vật

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri thức trẻ
Vẫn có đủ hổ, báo, sư tử, gấu... Chỉ có điều không có con nào là thật.
Có thể bạn quan tâm